هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از سال 1353 کوهنوردی می کنم.از گروه کوهنوردی دانشگاه علم و صنعت و از سال 1370 در باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند هستم .دو دوره در هییت مدیره و یک دوره مدیر عامل باشگاه بوده ام.مربی راهنمای کوهنوردی و کوه پیمایی سطح باشگاه ها هستم

سال شروع کوهنوردی : 1353

دوره های گذرانده شده

 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • هواشناسی کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • پیشرفته برف
 • بهمن شناسی
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • پیشرفته سنگ نوردی
 • مبانی نجات فنی
 • پزشکی کوهستان

دیدگاه‌ها