هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

ازسال 85 بصورت گروه کوهنوردی وسنگ نوردی الپ سلدوزواز سال 96 تبدیل به باشگاه کوهنوردی وسنگ نوردی الپ شده است
صعود به تمام قلل ایران در تمام فصول سال
صعود به ارارات ترکیه زمستانی وتابستانی

مدیر/سرپرست : داود سعیدی

آدرس : اذربایجانغربی نقده خ مطهری 1 کوچه علیپور باشگاه کوهنوردی وسنگ نوردی الپ سلدوز

تلفن : 09143430604

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • سنگنوردی
  • طبیعت گردی
  • جنگل‌نوردی
  • صعودهای ورزشی