هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
  • مربی درجه ۲ کوهپیمایی
  • مدرس درجه ۳ کوهپیمایی
  • مدرس درجه ۲ کوهپیمایی