هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

برنامه دماوند

تاریخ
۱۷ تیر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
1 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

5609

↔ مسافت پیمایش

km

12

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

30:00

آغاز ثبتنام برنامه دماوند

سرپرست: رضا کاظمی زاده

ثبتنام برنامه از هم اکنون آغاز شده تا دوستانی که قصد حضور در برنامه را دارند زیر نظر سرپرست برنامه بتوانند آمادگی لازم را کسب نمایند.
بر همین اساس دوستانی که می خواهند در برنامه دماوند شرکت کنند می بایست هرچه سریعتر ثبتنام نمایند.
لوازم مورد نیاز
-