هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

باشگاه در سال ۱۳۸۷ با همت جمعی از کوهنوردان جوان کرمان شکل گرفت

مدیر/سرپرست : رضا کاظمی زاده

آدرس : کرمان.ابتدای خیابان حافظ

تلفن : ۰۹۱۳۵۳۰۳۷۴۶

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • سنگنوردی
  • غارنوردی
  • دره‌نوردی
  • یخ‌نوردی
  • دوچرخه کوهستان
  • هیمالیانوردی
  • دیواره‌نوردی
  • جنگل‌نوردی
  • کویرنوردی

برنامه های باشگاه کوهنوردی اماوند کرمان


سایر برنامه ها ...