هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

دوشنبه های دارآباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۹ اردیبهشت
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

3:00

هر دوشنبه برنامه آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی پیمایشتیم کوهنوردی داوین در داراباد تا ابشار چال مگس

لوازم مورد نیاز
در گروه موقت برنامه توضیحات کامل
امین/ تیم کوهنوردی داوین
تلفن تماس : 09123334225