هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

تیم کوهنوردی و طبیعت گردی مقتدر داوین از سال 90 فعالیت های خود را شروع نموده و هر هفته به طور مستمر برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی دارد
در ایام وسط هفته دوشنبه هم برنامه های تمیرنی و امادگی جسمانی در منطقه داراباد

مدیر/سرپرست : امین

تلفن : 09123334225

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • طبیعت گردی
  • جنگل‌نوردیبرنامه های تیم کوهنوردی داوین


دوشنبه های دارآباد
امادگی جسمانی و پیمایشی تیم مقتدر داوین هر دوشنبه ها استارت از پارکینگ داراباد این هفته ساعت 17/30
شاندرمن چاله سرا ماسال - السبلنگاه
در روزهای 7 و 8 تیرماه به صورت vip شاندرمن چاله سرا - ماسال - السبلنگاه سوئه چال
سایر برنامه ها ...