هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

شهرستانک عمارت ناصری

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2200

↔ مسافت پیمایش

km

3

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت توضیحات کامل

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225


دیدگاه‌ها