هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود آسمان کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۷ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2781

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:

آسمانکوه یک قله عالی و زیبا
برنامه این هفته تیم کوهنوردی داوین
+جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۷
+کرج نظرآباد
سطح : متوسط
ارتفاع 2781


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت عرض خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225