هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله آرارات

شهر مبدا (محل حرکت)
تبریز
تاریخ
۵ الی ۸ تیر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
1,100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

5137

↔ مسافت پیمایش

km

30

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

72:


لوازم مورد نیاز
وسایل کمپینگ زمستانه، لباس و پوشاک زمستانه ، خورد و خوراک برای ۴روز


دیدگاه‌ها