هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله الوند

تاریخ
۲۴ الی ۲۵ خرداد
ساعت
۱۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
25,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3450

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:00

صعود به قله الوند 3450 متر
پنجشنبه: بعد اظهر 24 خرداد حرکت
جمعه :25 خرداد صعود
سطح برنامه : نیمه سنگین
برنامه دوستانه بوده و مسئولیت افراد بر عهده خودشان میباشد.
هزینه 25 هزار تومان بابت مکان لیدر و هماهنگی

لوازم مورد نیاز
در گروه موقت عرض خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225


دیدگاه‌ها