هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

قله خلنو

تاریخ
۵ الی ۶ مهر
ساعت
۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۷
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4375

↔ مسافت پیمایش

km

22

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

00:12

در صورت مناسب بودن شرایط جوی برنامه 5 و 6 مهرماه تیم داوین ؛صعود یک ونیم روزه به چکاد استان تهران قله خلنو خواهد بود

لوازم مورد نیاز
لوازم معمول کوهنوردی به اضافه چادر و کیسه خواب
چون برنامه یک نیم روزه میباشد
درجه سختی نیمه سنگین
در صورت مناسب بودن شرایط جوی برنامه 5 و 6 مهرماه تیم داوین ؛صعود یک ونیم روزه به چکاد استان تهران قله خلنو خواهد بود
برنامه دوستانه میباشد و مسئولیت افراد بر عهده خودشان میباشد

سایر موارد در گروه موقت برنامه توضیح داده خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225


دیدگاه‌ها