هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

دشوار

قله خلنو

تاریخ
5 مهر  الی  6 مهر
ساعت
12:00
مهلت ثبت نام
3 مهر 1397
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4375

↔ مسافت پیمایش

km

22

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

00:12

در صورت مناسب بودن شرایط جوی برنامه 5 و 6 مهرماه تیم داوین ؛صعود یک ونیم روزه به چکاد استان تهران قله خلنو خواهد بود
لوازم مورد نیاز
لوازم معمول کوهنوردی به اضافه چادر و کیسه خواب
چون برنامه یک نیم روزه میباشد
درجه سختی نیمه سنگین
در صورت مناسب بودن شرایط جوی برنامه 5 و 6 مهرماه تیم داوین ؛صعود یک ونیم روزه به چکاد استان تهران قله خلنو خواهد بود
برنامه دوستانه میباشد و مسئولیت افراد بر عهده خودشان میباشد

سایر موارد در گروه موقت برنامه توضیح داده خواهد شد