هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله خوراسان کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۴ خرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
15,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3120

↔ مسافت پیمایش

km

12

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:00

وراسان کوه ساوجبلاغ شهرجدید هشتگرد روستای فشند به ارتفاع 3120
برنامه در دو سطح الف و ب برگزار خواهد شد
یک گروه در مجاورت سیل بند ابشار اطراق و آب بازی و چایی.....
و‌ گروه بعدی صعود به قله و ملحق به گروه ب در سیل بند


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت توضیح داده خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225


دیدگاه‌ها