هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله دشته یا سایت کرج

تاریخ
۲۷ مهر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ مهر ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2600

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:00

در دو سطح متوسط(دره) و نیمه سنگین(قله)

کرج میدان حافظ
سایر توضیحات در گروه موقت برنامه

لوازم مورد نیاز
لوازم معمول کوهنوردی
توضیحات بیشتر در گروه موقت

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225