هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله ساکا

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳ خرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
12,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3328

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

برنامه سوم خرداد ۹۸
قله ساکا ۳۳۲۸
سطح ؛ متوسط و نیمه سنگین
ساعت: ۶ در محل قرار
محل قرار در گروه موقت
برنامه دوستانه بوده و مسولیت افراد بر عهده خودشان می‌باشد
هزینه فنی: ۱۲ هزار تومان
وسیله:شخصی

لوازم مورد نیاز
در گروه موقت توضیح داده میشود

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225