هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله سرخه حصار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۳ فروردین
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

ساعت 6/30 استارت حرکت


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت مربوطه تمام موارد عرض خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225


دیدگاه‌ها