متوسط

قله سرخه حصار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۳ فروردین
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

ساعت 6/30 استارت حرکت


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت مربوطه تمام موارد عرض خواهد شد
تلفن تماس : 09123334225

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.