هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

قله سرخه حصار

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
23 فروردین
ساعت
06:30
مهلت ثبت نام
22 فروردین 1398
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

ساعت 6/30 استارت حرکت

لوازم مورد نیاز
در گروه موقت مربوطه تمام موارد عرض خواهد شد
امین/ تیم کوهنوردی داوین
تلفن تماس : 09123334225