هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

قله پرسون

تاریخ
23 شهریور
ساعت
05:30
مهلت ثبت نام
21 شهریور 1397
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3150

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

قله پرسون واقع در لواسان دشت هویچ افجه ارتفاع 3150 متر
لوازم مورد نیاز
لوازم همیشگی کوهنوردی و در گروه موقت توضیحات کامل داده خواهد شد