هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله پرسون

تاریخ
۲۳ شهریور
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3150

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

قله پرسون واقع در لواسان دشت هویچ افجه ارتفاع 3150 متر

لوازم مورد نیاز
لوازم همیشگی کوهنوردی و در گروه موقت توضیحات کامل داده خواهد شد