هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

كلاس هواشناسي پيشرفته

تاریخ
۱۹ مرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
بدون مدرك فدراسيون كوهنوردي همراه با گواهي حضور با امضاء مدرس

مدرس
استاد محسن هاشم نژاد بي همتا نفر اول هواشناسي كوهستان تنها كلاسي كه صد در صد رضايت كوهنوردان را جلب كرده


مسئول آموزش
خانم زينب حسيني
09196144035

مسئول ثبت نام و هماهنگي

امير اخوان
09361572917
09120366503

لوازم مورد نیاز
-