هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کاشان گردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۷ دی
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ دی ۱۳۹۷
مبلغ
35,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1000

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:10

در صورت مشارکت 20 نفر برنامه کاشان گردی اجرا خواهد شد


هزینه حدودی بین 30 تا 35 احتمالا خواهد بود
وسیله شخصی/ هزینه لیدر محلی و بیمه و مجوزها هماهنگی برای باغ فین...خانه طباطبایی...حمام سلطان میراحمد......شهرزیرزمینی


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت اعلام خواهد شد

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225