هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

کاشان گردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۷ دی
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ دی ۱۳۹۷
مبلغ
35,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1000

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:10

در صورت مشارکت 20 نفر برنامه کاشان گردی اجرا خواهد شد


هزینه حدودی بین 30 تا 35 احتمالا خواهد بود
وسیله شخصی/ هزینه لیدر محلی و بیمه و مجوزها هماهنگی برای باغ فین...خانه طباطبایی...حمام سلطان میراحمد......شهرزیرزمینی

لوازم مورد نیاز
در گروه موقت اعلام خواهد شد