هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کلاس آموزشی جی پی اس

تاریخ
۱۰ الی ۱۱ خرداد
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
85,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00

همراه با بهترین مدرس فدراسیون کوهنوردی
استاد مهرداد طلایی

همراه با مدرک فدراسیون

مسئول آموزش باشگاه
خانم زینب حسینی
09196144035

مسئول ثبت نام و هماهنگیها
امیر اخوان
09120366503
لوازم مورد نیاز
-

باشگاه کوهنوردی توچال

تلفن تماس : 09124234066