آسان

ییلاق بهشهر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۴ الی ۱۶ خرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۳ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
96,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2800

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

2:

14 -15-16 خرداد
ییلاق خوش اب و هوا بهشهر
سه روز و دو شب با راهنمای محلی فقط 96 هزار تومان


وسیله شخصی اما در صورت نیاز میتوان میدل باس هم جداگانه تهیه کرد


 


لوازم مورد نیاز
در گروه موقت برنامه توضیحات عرض خواهد شد
تلفن تماس : 09123334225

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.