هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

صعود قله ی الوند.تیرماه هم صعود قله ی سبلان یا شاهان در برنامه ی این ماهم هست.

سال شروع کوهنوردی : 1397

قله های شاخص صعود شده

  • الوند

دیدگاه‌ها