هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

قهرمان اسکای رانینگ خوزستان

سال شروع کوهنوردی : 1388

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • مبانی جستجو در کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • قاش مستان
 • زردکوه
 • اشتران کوه
 • دنا
 • کینو

دیدگاه‌ها

 • اسماعیل شکری

  کوه استاد من پدر من مادر من برادر من کوه منم

  پاسخ