هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی جستجو در کوهستان
  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان
  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • GPS
  • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • شاهوار
  • توچال