هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1394

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان
 • کارآموزی برف

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • شیرکوه
 • شاهوار
 • توچال

دیدگاه‌ها