هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1385

قله های شاخص صعود شده

  • کلکچال
  • آزادکوه
  • آسمان کوه

دیدگاه‌ها