دیدگاه‌ها

  • همایون زند

    عدم نکات ایمنی و بهداشتی، بردن نفرات بیش از گنجایش خودرو در اعلام برنامه، گرفتن خوراکی یا چیزهای دیگر از شرکت کنندگان.

    پاسخ


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.