هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

عاشق کوهنوردی و ورزش

سال شروع کوهنوردی : 1397

قله های شاخص صعود شده

  • کلکچال
  • درفک

دیدگاه‌ها