هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مجری تخصصی:
برنامه های کوهنوردی
جنگل نوردی
تورهای گردشگری
سنگنوردی
طبیعت گردی
...

MohammadRuohollahi@
محمد روح الهی
مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی کشور

۰۹۱۳۲۰۶۰۸۵۱

سال شروع کوهنوردی : 1398

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • پیشرفته سنگ نوردی
 • دوره دیواره نوردی
 • مبانی نجات فنی
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
 • مربی درجه ۳ سنگنوردی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • بهمن شناسی
 • دوره آبشار یخی
 • پزشکی کوهستان
 • مبانی جستجو در کوهستان

دیدگاه‌ها