هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1395

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

  • سبلان
  • پاشوره
  • خرونرو

دیدگاه‌ها