هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

عاشق کوه

سال شروع کوهنوردی : 1388

قله های شاخص صعود شده

  • سبلان
  • توچال

دیدگاه‌ها