هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

  • بل

دیدگاه‌ها