هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • هزار
 • قاش مستان
 • خلنو
 • شیرکوه
 • شاهان کوه
 • بل
 • برف انبار
 • دومیر
 • کرکس
 • سپیدار
 • نایبند
 • تشگر

دیدگاه‌ها