هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سرپرست تورهای طبیعت گردی و کوهوردی

سال شروع کوهنوردی : 1385

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • GPS
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • هزار
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • علم کوه
 • آزادکوه
 • دنا
 • ساکا
 • پرسون

دیدگاه‌ها