هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

۱۸ سال بسکتبال
۱۰ سال کوهنوردی

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • قاش مستان
  • زردکوه
  • الوند
  • توچال
  • کینو