هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

۱۸ سال بسکتبال
۱۰ سال کوهنوردی

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • قاش مستان
  • زردکوه
  • الوند
  • توچال
  • کینو