هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1378

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • GPS

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • زردکوه
 • اشتران کوه
 • شاهو
 • گل گل
 • توچال

دیدگاه‌ها