هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1393

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • قاش مستان
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • هرم
 • مور گل
 • ماش
 • قبله
 • حوض دال
 • دنا

دیدگاه‌ها