هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

من عاشق کوه پیمایی هستم و از طی کردن مسیرهای بکر در طبیعت لذت میبرم.

سال شروع کوهنوردی : 1392

قله های شاخص صعود شده

  • کلکچال
  • پلنگچال
  • چین کلاغ
  • توچال

دیدگاه‌ها