هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

 • کلکچال
 • پهنه سار
 • کهار
 • ناز
 • میشینه نو
 • توچال
 • چشمه شاهی

دیدگاه‌ها