هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

امدادگر حلال احمر
سابقه 8سال ورزش کوهنوردی و طبیعت گردی

سال شروع کوهنوردی : 1390

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • هزار
 • سیالان
 • اشتران کوه
 • شیرکوه
 • بل
 • علم کوه
 • جوپار
 • دنا
 • توچال
 • برم فیروز

دیدگاه‌ها