هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنورد و طبیعت گرد
متولد بهار 75
دانشجو دوره های گردشگری و کوهنوردی

سال شروع کوهنوردی : 1397

دوره های گذرانده شده

 • نقشه خوانی و کار با قطب نما

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • خلنو
 • برف انبار
 • علم کوه
 • کلکچال
 • بندعیش
 • درفک
 • توچال
 • کرکس
 • ارفع کوه
 • لزون

دیدگاه‌ها