هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

۱۲سال کوهنورد
مربی کوهپئمایی
امدادگرکوهستان
راهنمای کارت دارطبیعت و اماکن تاریخی

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • قاش مستان
 • شیرکوه
 • بل
 • تفتان
 • الوند
 • درفک
 • آزادکوه
 • حوض دال
 • دنا
 • کرکس
 • برم فیروز