هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

۱۲سال کوهنورد
مربی کوهپئمایی
امدادگرکوهستان
راهنمای کارت دارطبیعت و اماکن تاریخی

سال شروع کوهنوردی : 1385

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • کارآموزی برف
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • قاش مستان
 • شیرکوه
 • بل
 • تفتان
 • الوند
 • درفک
 • آزادکوه
 • حوض دال
 • دنا
 • کرکس
 • برم فیروز

دیدگاه‌ها