هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • اشتران کوه
  • کبیرکوه
  • یخچال
  • توچال

دیدگاه‌ها