هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

5 صعود دماوند
2سبلان
و...
دانشجوی دکترای گردشگری
فرمانده اتش نشانی

سال شروع کوهنوردی : 1369

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • پزشکی کوهستان
 • دوره غارپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • سبلان
 • الوند
 • بینالود
 • دو برار
 • توچال

دیدگاه‌ها