هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از سال 69 کاراته کار میکنم<br /> و از سال 96 کوه نوردی رو دنبال میکنم

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • هزار
  • تفتان