هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

صعود به ۳۱ قله بلند هر استان

سال شروع کوهنوردی : 1385

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • سهند
  • علم کوه
  • یخچال
  • دنا
  • شهباز
  • دومیر

دیدگاه‌ها