هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • سیالان
 • شاهوار
 • تفتان
 • کلکچال
 • چین کلاغ
 • دوشاخ
 • میشینه مرگ
 • خرونرو
 • آزادکوه
 • ارفع کوه
 • دونا

دیدگاه‌ها