هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

ناصر اسدی هستم حدودا 11سال میباشد کوهنوردی میکنم واز سال 93بصورت حرفه ای فعالیت میکنم

سال شروع کوهنوردی : 1387

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان
  • نقشه خوانی و کار با قطب نما

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • اشتران کوه
  • شیرکوه
  • الوند
  • کهار
  • توچال
  • دومیر

دیدگاه‌ها