محسن خدایی
محسن خدایی

محسن خدایی

صعود به قله توچال
قله ساکا
قله پهنه حصار
قله چین کلاغ
قله دوشاخ
قله کلکچال
قله دارآباد
شاه نشین
مهرچال به پیرزن کلوم
کهار به ناز
بند عیش
آتشکوه
سیاه لت
ریزان
سیاه ریز
پرسون
اندار
آسیاب بادی
طلا
خلنو
پاشوره
خاتون
دارآباد به توچال

سال شروع کوهنوردی: 1395

قله های شاخص صعود شده

خاتون بارگاه
پاشوره
پرسون
پهنه سار
پیرزن کلوم
چین کلاغ
کهار
ناز
مهرچال
شاه نشین
ساکا
ریزان
دوشاخ
دارآباد
خلنو
بندعیش
آتشکوه
نظر شما

قوانین ثبت نظر

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید