هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنوردی به قلل ایران زمین

سال شروع کوهنوردی : 1392

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

  • دماوند
  • سبلان
  • خلنو
  • علم کوه
  • ناز
  • کلون بستک
  • ارفع کوه

دیدگاه‌ها