هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

1 دوچرخه سواری
۲ کوهپیمایی
۳کویر گردی
۴گلگشتی بوم گردی 
 عموما طبیعتگرد هستم .

سال شروع کوهنوردی : 1392

دوره های گذرانده شده

  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • GPS

قله های شاخص صعود شده

  • پهنه سار
  • خرس چال
  • دو برار
  • آسمان کوه
  • توچال

دیدگاه‌ها